SDG4 Impact Alliantie Fryslân

4. kwaliteitsonderwijs

Voor écht kwaliteitsonderwijs in Nederland is een systeeminnovatie nodig. Ik neem vanaf het allereerste begin deel aan de SDG-4 alliantie, gestart als inspiratiegroep onderwijs. Leren voor morgen is de focus, die voeding heeft gekregen via de SDG’s of 17 werelddoelen. Je kunt op verschillende manieren werken aan circulair onderwijs en leren voor duurzame ontwikkeling in de regio. Het bestaande onderwijssysteem kun je voeden met inspiratie en begeleiden in de transitie. Een mooi voorbeeld van aan innovatie grenzende vernieuwing is de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn duurzaamheid voor PO naar VO in een aantal gemeenten in Fryslân, waar ik aan mee werk.  Ik word vooral erg enthousiast van de andere manier: het onderwijs opnieuw vormgeven naar de behoefte van de klant: de maatschappij/de planeet. Als het onderwijs op deze manier opnieuw uitgevonden wordt, doen we recht aan de leerling, geven we de docent de verantwoordelijkheid terug en zorgen we gezamenlijk voor een duurzame ontwikkeling van onderwijs, de regio en de wereld.

Andere post-its

Done

TechnoLab SWF

Scrum & Technolab Onderzoekend en ontwerpend leren, TechnoLab SWF is doen!  Daar past Scrum als werkwijze perfect bij. Met behulp

Lees verder »
Done

Ondersteunende gebaren

Begrijpen en begrepen worden Nederlandse gebarentaal is een volwaardige taal, compleet met woordenschat en grammatica. In plaats van de volledige gebarentaal,

Lees verder »

He bah! Weer zo'n cookie pop-up om te laten weten dat deze site cookies gebruikt.